SKL Provtavla

Testa ditt system med denna testtavla och genom att agera framför kameran. Uppfylls syftet med övervakningen?

SKL Provtavla   (.pdf, 16 kilobyte)