Regeringens faktablad om dna

Information från Justitiedepartementet om den dna-lagstiftning som trädde i kraft 1 januari 2006.

Regeringens faktablad om dna  (.pdf, 71 kilobyte)