Se filmen som visar hur en undersökning av vapen, kulor och patronhylsor går till. Vapnen har polisen beslagtagit på brottsplatser.


Nationellt forensiskt centrum - NFC

Nationellt forensiskt centrum (tidigare SKL) är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. Vårt uppdrag är att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottsmål åt rättsväsendets myndigheter. I NFC ingår också de forensiska laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö.


Kriminalteknik och forensik

Forensisk bevisning får allt större betydelse vid rättegångar och utredningar. Trenden är ett ständigt ökande antal ärenden till NFC. NFC genomför bland annat forensiska undersökningar inom:

  Brand

  Dna

  Dokument och urkundsförfalskning

  Droger, gifter och alkohol

  Fingeravtryck

  Informationsteknik

  Kemiska ämnen

  Spår och sammanpassningar

  Vapenundersökningar